WOB Kanban (goederen zonder bak)

WOB Kanban

Onze services:

  • Doorlopend Kanban-proces tot aan goederenontvangst door de klant
  • Aflevering van goederen bij goedereningang van de klant
  • De goederen worden door een van onze medewerkers naar de afzonderlijke vereiste punten verplaatst
  • De goederen worden door een van onze medewerkers naar de Kanban-bakken overgebracht
  • Lege bakken worden door een van onze medewerkers gescand. Hierdoor wordt het bestellen van de artikelen geactiveerd

Voordelen voor u:

  • Geen opslag
  • Verkorte leveringscyclus
  • Geen boekingen
  • Verificatie van ontvangstbewijzen en facturen aanzienlijk eenvoudiger