Nakoming

SpeakUp

Reporting Hotline SpeakUp

Met onze Code of Compliance streven wij naar een integer gedrag in de omgang met elkaar en met onze klanten, leveranciers en andere zakelijke partners. Onderzoek toont aan, dat vaak meldingen van derden resulteren in de oplossing van economische delicten. Daarom hebben we een systeem ingericht waarin niet alleen de medewerkers van de Würth-groep, maar ook derden melding kunnen maken van criminele handelingen en andere ernstige inbreuken op de Code of Compliance. Het gaat hier om het op internet gebaseerde BKMS-systeem (Business Keeper Monitoring System).

Als u ons via dit systeem iets wilt melden, kunt u dit onder uw eigen naam of anoniem doen. Omdat wij prijs stellen op open communicatie, willen wij u echter aanmoedigen om bij de melding uw naam te vermelden. Wij zullen uw gegevens in elk geval strikt vertrouwelijk behandelen en rekening houden met de te beschermen belangen van alle betrokkenen.

Wij verzoeken u om een postvak in het BKMS-systeem te creëren, zodat wij contact met u kunnen opnemen. Dit is van belang voor eventueel overleg, of wanneer u uw melding later met nadere informatie wilt aanvullen. De communicatie via het postvak kan - indien gewenst - ook anoniem plaatsvinden.

Het systeem is uitsluitend bedoeld om bij vermoeden van economische delicten of bij omschreven en zwaarwegende inbreuken op de Code of Compliance in de Würth-groep, hiervan melding te maken. Misbruik voor andere doeleinden kan een strafbaar feit vormen.

U kunt hier uw melding doen:
https://www.bkms-system.net/wuerth

Download Code of Compliance

Code of Conduct van Würth Industrie Service

Hartelijk dank voor uw ondersteuning!

Compliance

Wederzijds vertrouwen, berekenbaarheid, oprechtheid en rechtlijnigheid naar binnen en naar buiten zijn basisprincipes, die in de Würth-groep vast zijn verankerd. Het streven tot naleving van deze waarden vindt u al in de door Reinhold Würth opgestelde bedrijfsfilosofie uit de jaren zeventig.

Daarbij gaat het niet alleen om de naleving van alle geldende richtlijnen en wetten, maar ook om een overeenkomstige innerlijke houding van alle medewerkers, die een belangrijke bijdrage aan het duurzame succes van de Würth-groep is.

En precies deze innerlijke houding willen wij stimuleren. Tegelijkertijd bevorderen wij daarmee ook de strikte naleving van alle geldende nationale en internationale richtlijnen en wetten. Om dit zowel voor onze medewerkers als onze klanten, leveranciers en andere zakelijke partners transparant te maken, hebben wij op basis van onze bedrijfswaarden concrete gedragsregels opgesteld die wij in de Code of Compliance van de Würth-groep hebben samengevat.